6. OSTDEUTSCHER UNTERNEHMERTAG Laufbanner neu 1600 700 px.png
Unternehmensbesuche ANG PRZ 2023 Laufbanner neu 1600 700 px.png
previous arrow
next arrow
Shadow

 

Am 25. Oktober fand die Jahresveranstaltung des Kooperationsprogramms INTERREG V A statt. Als Veranstaltungsort wurde diesmal das wunderschöne Theater in Schwedt gewählt.

Die Veranstaltung eröffnete gegen 10 Uhr Ursula Brautferger, Leiterin der Verwaltungsbehörde und Andre Nicke, Intendant der Uckermärkische Bühnen. 

Herr Olaf Wulf, Leiter des Gemeinsamen Sekretariats informierte über  die aktuelle Programmumsetzung des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen. Es erhielten bisher 32 Projekte einen Fördervertrag. Die förderfähigen Gesamtausgaben dieser Projekte betragen zusammen 95,022 Mio. Euro. Diese Ausgaben werden durch die EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit insgesamt 76,099 Mio. Euro kofinanziert.

Interessante Gespräche über unser Projekt „Hochschule trifft Wirtschaft“, ein Rundgang durch das Theater und einen Probebesuch im großen Saal rundeten diese Jahresveranstaltung ab.

Integriert  in der Jahresveranstaltung fand ebenfalls der EC Day statt. Bei dem European Cooperation Day werden in hunderten lokalen Veranstaltungen, die von den Kooperationsprogrammen und deren Projekten in über 30 Ländern durchgeführt werden, die Errungenschaften der Zusammenarbeit in der Raumentwicklung gefeiert sowie Projektergebnisse präsentiert. Bei der Preisverleihung „INTERREG INTERaktiv“ gewannen in der Kategorie Logo: die Wojewodschaftskommendatur der Polizei Westpommerns (KWP Stettin) im INT110-Projekt "Korrelation der Identifizierung und Bekämpfung grenzüberschreitender terroristischer und krimineller Verbindungen im Bereich der Gen- und IT-Forschung". In der Kategorie Imagefilm: Stadt Stettin, des Landkreises Vorpommern – Greifswald, der Universität Greifswald, des Landkreises Uckermark und  der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) M-V e. V. im INT76-Projekt „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – der Schlüssel für die Kommunikation in der Euroregion POMERANIA“. In der Kategorie bestes multimediales Konzept: das Theaternetzwerk viaTEATRI im INT62-Projekt „Europäische territoriale Zusammenarbeit“.

Wir gratulieren an dieser Stelle allen Gewinnern und sind stolz, den Prozess der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mitzugestalten.

Herzlichen Glückwunsch

wszystkiego najlepszego

 

 

 

Coroczne wydarzenie INTERREG 2019 r.

Coroczne wydarzenie w ramach programu współpracy INTERREG V A odbyło się 25 października. Tym razem na miejsce wybrano piękny teatr w Schwedt.

Ursula Brautferger, szefowa urzędu administracyjnego i Andre Nicke, dyrektor Uckermärkische Bühnen, otworzyli imprezę o godz. 10.00.

Pan Olaf Wulf, szef Wspólnego Sekretariatu, poinformował o aktualnej realizacji programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Zachodnie / Brandenburgia / Polska. Dotychczas 32 projekty otrzymały umowę o dofinansowanie. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach tych projektów wynoszą 95,022 mln euro. Wydatki te są współfinansowane przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 76,099 mln euro.

Ciekawe dyskusje na temat naszego projektu "Uniwersytet spotyka biznes", zwiedzanie teatru i wizyta próbna w głównej sali zakończona tym corocznym wydarzeniem.

Dzień Komisji Europejskiej został również włączony do corocznego wydarzenia. Europejski Dzień Współpracy świętuje osiągnięcia współpracy w zakresie rozwoju przestrzennego i prezentuje wyniki projektów w setkach lokalnych wydarzeń organizowanych przez programy współpracy i ich projekty w ponad 30 krajach. Na uroczystości wręczenia nagród "INTERREG INTERAKTYW" w kategorii Logo wygrał: Vojewodschaftskommendatur Policji Pomorza Zachodniego (KWP Stettin) w projekcie INT110 "Korelacja identyfikacji i walki z transgranicznymi powiązaniami terrorystycznymi i przestępczymi w dziedzinie badań genetycznych i informatycznych". W kategorii Film wizerunkowy: Miasto Szczecin, powiat Pomorza Przedniego - Greifswald, Uniwersytet w Greifswaldzie, powiat Uckermark oraz Regionalny Urząd ds. Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) M-V e. V. w projekcie INT76 "Nauka języków obcych od przedszkola do ukończenia szkoły - klucz do komunikacji w Euroregionie POMERANIA". W kategorii najlepsza koncepcja multimedialna: sieć teatralna viaTEATRI w projekcie INT62 "Europejska współpraca terytorialna".

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i jesteśmy dumni z zaangażowania się w proces współpracy transgranicznej.

wszystkiego najlepszego

 

 

Unsere Partner