6. OSTDEUTSCHER UNTERNEHMERTAG Laufbanner neu 1600 700 px.png
Unternehmensbesuche ANG PRZ 2023 Laufbanner neu 1600 700 px.png
previous arrow
next arrow
Shadow

 

Die Projektpartner Universität Szczecin, Hochschule Stralsund, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und Unternehmervereinigung Uckermark e. V. haben am 17.6.2020 erfolgreich das (bundesweit) erste internationale Webinar in Form eines virtuellen Unternehmensbesuches mit der Privatbäckerei Wiese veranstaltet.

Die Veranstaltung dauerte etwa 3 Stunden und wurde von 6 polnischen, 6 Stralsunder und 16 Eberswalder Teilnehmern besucht.

Bäckermeister Björn Wiese und seine Projektassistentin Jenny Bechly-Günzel führten einen virtuellen Werksrundgang mit illustrierenden Bild- und Filmsequenzen durch. Im Anschluss an jeden Unternehmensbereich diskutierten die Veranstalter mit den polnischen Partnern über Arbeitsprozesse im Bäckerhandwerk, verglichen deutsche und polnische Geschäftsmodelle und erörterten praktikable Strategien u.a. zur Fachkräftegewinnung, zum online-Vertrieb und zur gegenseitigen grenzüberschreitenden Unterstützung während der Corona-Krise.

Mit Marcin Bartkowiak konnte man einmal mehr den wohl besten polnischen Simultan-Übersetzer für die Veranstaltung gewinnen. Die Projektassistentin Madlee Einsiedler sorgte mit ausgeklügeltem technischem Know-how und zwei parallel in Betrieb genommenen Systemen Microsoft Teams und BigBlueButton für einen perfekten redaktionellen Ablauf der Simultan-Übersetzungen.

Mit dieser Veranstaltung haben alle drei kooperierenden Hochschulen internationales Neuland betreten und sich den Herausforderungen der Digitalisierung während der Corona-Krise erfolgreich gestellt, um die in INT 109 gesetzten Ziele zu erfüllen. Sowohl für das beteiligte Unternehmen als auch für die Hochschulen war es ein Meilenstein in der deutsch-polnischen Kooperation, der hohe Maßstäbe setzt und an den Projekt INT 181 angeknüpft werden soll.

Es zeigte sich, dass der Projektverbund in der Krise zusammenhält und in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln. Dafür sei allen Projektpartnern ganz herzlich gedankt!

polish flag 1859320 1280  Polnische Fassung / polski

 

Partnerom projektu czyli Uniwersytetowi Szczecińskiemu, Hochschule Stralsund oraz Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde udało się z powodzeniem przeprowadzić pierwsze webinarium(na płaszczyźnie krajowej Niemiec), które odbyło się w dniu 17.06.2020, w formie wirtualnej wizyty studyjnej wraz z prywatną piekarnią Wiese (Privatbäckerei Wiese).

Wydarzenie trwało około 3 godzin i wzięło w nim udział 6 osób z Polski, 6 ze Stralsundu oraz 16 uczestników z Eberswalde.
Mistrz piekarski Björn Wiese i jego asystentka w projekcie Jenny Bechly-Günzel oprowadzili nas podczas wirtualnej wizyty po zakładzie przy pomocy slajdów z ilustracjami oraz fragmentów nagrań filmowych. Po omówieniu każdego działu w firmie prowadziliśmy dyskusję z polskimi partnerami na temat przebiegu procesów pracy w branży piekarskiej, porównywaliśmy polskie i niemieckie modele działalności oraz wyjaśnialiśmy praktykowane strategie m.in. mające na celu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, sprzedaż online oraz wzajemne transgraniczne wsparcie podczas kryzysu w okresie koronawirusa
Przy współpracy z Marcinem Bartkowiakiem, po raz kolejny udało nam się pozyskać prawdopodobnie najlepszego polskiego tłumacza symultanicznego na to wydarzenie. Nasza asystentka przy projekcie Madlee Einsiedler posługując się swoją zaawansowaną wiedzą techniczną oraz dwoma równolegle działającymi systemami Microsoft Teams oraz BigBlueButton zapewniła doskonały przebieg redakcyjny tłumaczeń symultanicznych.

Wydarzenie to było dla wszystkich trzech współpracujących uczelni nowym międzynarodowym doświadczeniem i stanowiło dla nich wyzwanie w zakresie digitalizacji któremu pomyślnie stawili czoła w czasie koronawirusa, aby zrealizować cele, które zapisano w projekcie INT 109. Zarówno dla firmy uczestniczącej w projekcie, jak i dla uczelni, był to kamień milowy w polsko-niemieckiej współpracy, który wyznacza wysokie standardy i który z chęcią będziemy kontynuować w ramach projektu INT 181.

Okazało się, że nasze konsorcjum projektowe wytrzymuje próbę kryzysu i jest w stanie w krótkim czasie znaleźć wspólnie innowacyjne rozwiązania. Wszystkim partnerom należą się w związku z tym serdeczne podziękowania!

Unsere Partner