6. OSTDEUTSCHER UNTERNEHMERTAG Laufbanner neu 1600 700 px.png
Unternehmensbesuche ANG PRZ 2023 Laufbanner neu 1600 700 px.png
previous arrow
next arrow
Shadow

 

Interreg5a Logo Color web 150

 

Projekte zur grenzübergreifenden Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie werden gefördert

Wsparcie dla projektów mających na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID 19 w skali transgranicznej

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über zwei aktuelle Projektaufrufe informieren, die im Rahmen unseres Kooperationsprogramms Interreg VA derzeit angeboten werden.

Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf den Projektaufruf, der am 7. Mai 2020 begonnen hat und im Rahmen des Fonds für Kleine Projekte läuft. Hier können Anträge eingereicht werden können, die folgende Ziele verfolgen:

  • Überwindung der Folgen der Pandemie durch Entwicklung grenzüberschreitender und innovativer Lösungen zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der sozialen und kulturellen Zusammenarbeit,
  • Erarbeitung von grenzüberschreitenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (z.B. Zusammenarbeit medizinischer Einrichtungen, Informationskampagnen, Präventionsmaßnahmen),
  • Modellvorhaben im Rahmen der Online-Bildung.

Machen Sie sich mit den Details dieses Projektaufrufes vertraut, da es eine Reihe von Erleichterungen bei der Antragstellung und Abrechnung der Projekte gibt. Antragsunterlagen und Kontaktinformationen erhalten Sie hier auf der Internetseite der Pomerania.

Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass seit dem 31. März die Möglichkeit zur Einreichung von Anträgen im Rahmen der Prioritätsachse Grenzüberschreitende Kooperation besteht.
Auch dieser Aufruf, der noch bis zum 2. Juni läuft, gibt Ihnen die Möglichkeit, den negativen Auswirkungen der Pandemie effektiv entgegenzuwirken. Im Unterschied zum Projektaufruf des Fonds für Kleine Projekte können hier auch größere Maßnahmen mit Kosten von mehr als 50.000 EUR gefördert werden.

Bei diesem Call sind gemeinsame Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie besonders förderwürdig. Das können folgende Aktivitäten sein:

  • Konkrete, grenzüberschreitende Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (z.B. Zusammenarbeit der medizinischen Einrichtungen)
  • Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie durch Entwicklung grenzüberschreitender und innovativer Lösungen zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Zusammenarbeit.

Normalerweise kann der Antragsteller mit der Umsetzung des Projektes einen Tag nach Antragstellung im eMS auf eigenes Risiko beginnen.
Anfang April dieses Jahres verabschiedete die Europäische Kommission ein Paket von Änderungen der EU-Verordnungen zur Umsetzung der operationellen Programme in den Jahren 2014-2020, mit dem Ziel, die bestehende Gesetzgebung an die schwierige Situation in Europa anzupassen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde. Eine der neuen Bestimmungen besteht darin, den 1. Februar dieses Jahres als erstes Datum für die Zuschussfähigkeit von Ausgaben im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Bekämpfung der oben genannten Pandemie anzugeben. Das gilt auch für die Projekte im aktuellen Projektaufruf, die dem Kampf gegen die Pandemie und ihre Folgen gewidmet sind.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam des GS

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować Państwa o dwóch aktualnych naborach wniosków oferowanych w ramach Programu Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

Szczególną uwagę Państwa chcielibyśmy skierować na nabór prowadzony w ramach Funduszu Małych Projektów, który rozpoczął się 7 maja 2020 r. Tu można składać wnioski realizujące następujące cele:

  • przezwyciężenie skutków pandemii poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej
  • Opracowanie transgranicznych działań w celu zwalczania koronawirusa (np. współpraca między instytucjami medycznymi, kampanie informacyjne, działania prewencyjne),
  • modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

Zapoznajcie się Państwo ze szczegółami niniejszego naboru wniosków, ponieważ istnieje szereg uproszczeń w zakresie składania tych wniosków jak i rozliczania projektów. Formularze zgłoszeniowe i dane kontaktowe dostępne są tutaj na stronie internetowej Pomeranii.

Jednocześnie informujemy Państwa, że od 31 marca istnieje możliwość składania wniosków aplikacyjnych w ramach osi priorytetowej Współpraca Transgraniczna. Również i ten nabór, który trwa do 2 czerwca, daje możliwość skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. W przeciwieństwie do naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierane tu będą większe przedsięwzięcia, których koszty przekraczają 50 000 EUR.

W tym naborze szczególnie warte wsparcia będą wspólne działania związane z walką z pandemią COVID 19. Mogą to być następujące działania:

  • Konkretne, transgraniczne działania w zakresie zwalczania koronawirusa (np. współpraca między instytucjami medycznymi)
  • Przezwyciężanie skutków pandemii koronawirusa poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej, społecznej i kulturalnej.

Zazwyczaj wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko jeden dzień po złożeniu wniosku w eMS.
Na początku kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian do rozporządzeń UE dotyczących realizacji programów operacyjnych
w latach 2014-2020, mający na celu dostosowanie istniejących przepisów do trudnej sytuacji w Europie spowodowanej pandemią COVID 19. Jednym z nowych przepisów jest ustalenie dnia 1 lutego bieżącego roku jako pierwszego terminu kwalifikowalności wydatków związanych z działaniami mającymi na celu zwalczanie wyżej wymienionej pandemii. Odnosi się to również do projektów w ramach obecnego naboru wniosków dotyczących projektów związanych z walką z pandemią i jej skutkami.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.

Z poważaniem

Zespół redakcyjny WS

 

Int5a Foerdergebiet 2017

Unsere Partner